Opleiding

BEGELEIDER / CONSULENT LEESPRAAT 

Opleiding Begeleider Leespraat

In het algemeen wordt eenmaal per jaar  de opleiding tot Begeleider Leespraat gegeven. Om aan deze opleiding deel te nemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

– je hebt de basisworkshop Leespraat gevolgd
– je hebt minimaal een half jaar ervaring met het praktisch toepassen van Leespraat
– je hebt de verdiepingsworkshop Leespraat gevolgd (nadat je minimaal drie maanden met Leespraat hebt gewerkt)
– je hebt de map Leespraat bestudeerd (hoofdstuk 1 – 7) en volgt de facebookpagina van Leespraat met regelmaat
– je hebt de intentie je te verdiepen en specialiseren in Leespraat en dit niet naast of in combinatie met andere lees- of taalmethodes te gebruiken
– je kunt twee leerlingen vinden om tijdens de opleiding minimaal 1 uur per week mee te werken. (Eén leerling met een beginnende leeswoordenschat  en één leerling met een ruime ervaring met Leespraat (fase 4).)
– je hebt tijdens de opleiding tijd om naast het werken met minimaal twee kinderen met Leespraat, een dagdeel per week te besteden aan opdrachten

De opleiding Begeleider Leespraat bestaat uit een vooropleiding, gevolgd door de eigenlijke opleiding.

Vooropleiding: 4 sessies

De vooropleiding bestaat uit twee individuele sessies en twee groepssessies. Tijdens de individuele sessies van circa 2 ½ uur maken we kennis en introduceer je de kinderen met wie je met Leespraat werkt. In de twee groepssessies worden een aantal aspecten van Leespraat behandeld die belangrijk zijn voor de opleiding.  Voor de tweede individuele sessie ontvang je een korte opdracht en laat je stukjes film zien uit je lesjes. Tijdens deze  sessie wordt besproken of je aan de eerstvolgende opleiding kunt deelnemen.

Opleiding: 7 sessies

De opleiding bestaat uit vier individuele en drie groepssessies. Tussen de sessies zitten steeds circa 6-8 weken om aan de opdrachten te werken.

Tijdens de opleiding ontvang je verschillende opdrachten, waarvoor je minimaal 1 dagdeel per week vrij moet kunnen maken. Je schrijft onder andere casusverslagen, waarop je feedback krijgt; je maakt leerverslagen; je doet diverse praktische opdrachten om de verschillende Leespraat-technieken en werkvormen onder de knie te krijgen. Tijdens de groepssessies  worden video-casussen van de deelnemers besproken en worden aanvullende onderwerpen behandeld die voor begeleiders belangrijk zijn. Op de laatste dag ontvangen de deelnemers een certificaat. Je kunt dan professioneel met Leespraat werken met de doelgroep en je naam en gegevens worden op de website van Stichting Scope vermeld.

Kosten

De totale opleiding duurt circa anderhalf jaar. De kosten voor de vooropleiding zijn  € 300,- en van de opleiding € 950,- . De totale opleiding kost € 1250,-. Het is mogelijk eerst de vooropleiding te volgen en in een later jaar de opleiding.

Aanmelden

Bij voldoende belangstelling start er ieder voorjaar en najaar een nieuwe vooropleiding. Hiervoor kun je je vanaf nu aanmelden.  Je kunt daarna, bij gebleken geschiktheid, instromen in de opleiding die in januari of september begint.  Als je Begeleider Leespraat wilt worden, kun je een mail sturen om je aan te melden, met daarbij twee bijlagen. Een bijlage waarin je je ervaring met Leespraat en  je motivatie toelicht om de opleiding te volgen. En een andere bijlage met je persoonsgegevens en c.v. (opleiding en werkervaring).

Heb je interesse? Stuur dan even een mail naar Hedianne Bosch, boschhedianne@gmail.com

Vervolgopleiding tot Consulent Leespraat

Na de opleiding tot begeleider kan eventueel gekozen worden voor een vervolgopleiding tot consulent Leespraat. Een consulent Leespraat kan behalve begeleiden en adviseren rond de eigen leerlingen, ook lezingen en presentaties verzorgen voor een bredere doelgroep van belangstellenden, bijv. een school of kdc.  Tijdens de opleiding verdiep je je praktijk van Leespraat en versterk je de theoretische basis van waaruit je anderen kan coachen en informeren. Deze opleiding is alleen geschikt voor mensen die vrijwel dagelijks met Leespraat werken en een grote dosis praktische ervaring met de methode hebben opgedaan.

Behalve consulenten zijn ook een aantal docenten Leespraat opgeleid. Zij kunnen naast de begeleiders- en consulententaken, ook workshops geven. Ervaren consulenten kunnen voor deze opleiding worden uitgenodigd wanneer er in hun regio behoefte is aan een docent.

top