Opleiding

BEGELEIDER / CONSULENT LEESPRAAT 

Opleiding Begeleider Leespraat

In het algemeen wordt eenmaal per jaar  de opleiding tot Begeleider Leespraat gegeven.
Om aan deze opleiding deel te nemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je hebt de basisworkshop Leespraat gevolgd
  • je hebt minimaal een half jaar ervaring met het praktisch toepassen van Leespraat
  • je hebt de verdiepingsworkshop Leespraat gevolgd (nadat je minimaal drie maanden met Leespraat hebt gewerkt)
  • je hebt de map Leespraat gelezen
  • je hebt tijdens de opleiding tijd om naast het werken met minimaal twee kinderen met Leespraat, een dagdeel per week te besteden aan opdrachten

Cursisten die Begeleider Leespraat willen worden sturen een mail om je aan te melden, met een bijlage waarin je je ervaring met Leespraat, je opleiding en motivatie toelicht om de opleiding te volgen.

De opleiding bestaat, afhankelijk van de grootte van de groep, uit drie of vier zaterdagochtenden, verspreid over circa 7 maanden, eventueel aangevuld met een of twee individuele coachingssessies. De opleiding is alleen toegankelijk voor mensen die minimaal met twee kinderen wekelijks met Leespraat werken. Op het moment dat een volgende opleiding gepland wordt, ontvang je een uitnodiging hieraan deel te nemen.

Tijdens de opleiding ontvang je verschillende opdrachten, waarvoor je minimaal 1 dagdeel per week vrij moet kunnen maken. Je schrijft onder andere casusverslagen, waarop je feedback krijgt; je maakt leerverslagen; je doet diverse praktische opdrachten om de verschillende Leespraat-technieken en werkvormen onder de knie te krijgen. Op de begeleidersmeetings worden video-casussen van de deelnemers besproken en worden aanvullende onderwerpen behandeld die voor begeleiders belangrijk zijn. Op de laatste dag ontvangen de deelnemers een certificaat. Je kunt dan professioneel met Leespraat werken met de doelgroep en je naam en gegevens worden op de website van Stichting Scope vermeld. De kosten waren in 2015-2016  E 675,- en worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Personen, die geïnteresseerd zijn in de opleiding Begeleider Leespraat, worden verzocht een mailtje te sturen naar Hedianne Bosch via info@stichtingscope.nl

Na de opleiding tot begeleider kan eventueel gekozen worden voor een vervolgopleiding tot consulent Leespraat Een consulent Leespraat kan behalve begeleiden en adviseren rond de eigen leerlingen, ook lezingen en presentaties verzorgen voor een bredere doelgroep van belangstellenden, bijv. een school of kdc. Deze opleiding is alleen geschikt voor mensen die vrijwel dagelijks met Leespraat werken en een grote praktische ervaring met de methode hebben opgedaan.

Behalve consulenten zijn ook een aantal docenten Leespraat opgeleid. Zij kunnen naast de begeleiders- en consulententaken, ook workshops geven. Op dit moment zijn er voldoende docenten en worden geen nieuwe docenten opgeleid.

In het jaar 2016 – 2017 wordt er geen begeleidersopleiding verzorgd. Je kunt je wel alvast op een lijst laten plaatsen voor het schooljaar 2017 – 2018.

top