Leespraat Basis

Workshop ‘Leespraat’: een doorgaande lijn naar lezen en praten

De workshop is bedoeld voor ouders, begeleiders, logopedisten en leerkrachten van kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Maar ook bij oudere kinderen kan Leespraat het praten en lezen op gang brengen.
Tijdens de workshop wordt een overzicht van de methode gegeven en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en materialen bekeken.
Leespraat is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.

Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het visueel-analytische leesprogramma – het direct herkennen en onderscheiden van woorden, letters en woorddelen – vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren, en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Kosten: € 90,00  voor deelname en € 25,00 voor de map Leespraat.

N.B. Voor deelname in België geldt een opslag van 10 euro p.p. ivm reis- en verblijfkosten docent.

Voor online workshops geldt een andere methodeprijs, namelijk:
€ 30,- voor de map Leespraat, inclusief verzenden binnen Nederland.

Voor de Leespraat workshops dient men zich op te geven via de betreffende docent, niet via deze website. Klik hiervoor op de naam van de docent, dan open je het emailadres.

Heidi van Ginkel kan, indien de link naast de workshopdatum niet werkt, bereikt worden op: vanginkelheidi@gmail.com

De eendaagse workshop Leespraat kan worden gevolgd op:

Donderdag 1 en 8 oktober 2020  Workshop in 2 delen
Annemiek Reijnhout   Goes  (Zeeland)   14.45 – 17.15 uur

Vrijdag 2  en 9 oktober 2020   Online workshop       VOL
Henriëtte van Zomeren   Workshop in 2 delen   9.30 – 12.00 uur 

Donderdag 8 oktober 2020
Heidi van Ginkel   Veenendaal   10.00 – 15.30 uur   VOL

Woensdag 14 oktober 2020
Françoise Op de Laak   Heide  (Limburg)  10.00 – 15.30 uur

Woensdag 4 november  2020
Heidi van Ginkel   Amersfoort   10.30 – 16.00 uur    VOL

Zaterdag 14 november  2020  Online dagworkshop    VOL
Heidi van Ginkel   10.00 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur 

Woensdag 18 november 2020
Françoise Op de Laak   Heide  (Limburg)  10.00 – 15.30 uur

Vrijdag 27 november  en 11 december 2020,   9.30 – 12.00 uur
Henriëtte van Zomeren  Online workshop in 2 delen   

Zaterdag 28 november  2020
Heidi van Ginkel   Veenendaal   10.00 – 15.30 uur

Dinsdag 1 december  2020
Heidi van Ginkel   Veenendaal   10.00 – 15.30 uur

Woensdag 2 december 13.30-16.00, maandag 7 december 14.30-17.00 uur
Heidi van Ginkel  Online workshop in 2 delen

Zaterdag 12 december  2020  Online dagworkshop    
Heidi van Ginkel   10.00 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur 

De map van de methode Leespraat kan ook los besteld worden.
Klik op de volgende link voor informatie over het bestellen van de map. Bestellen