Artikelen

Hier kunnen artikelen worden gedownload die door Hedianne Bosch zijn geschreven. De artikelen uit de Down+Up zijn overgenomen met toestemming van de Stichting Downsyndroom. Het zijn PDF-documenten, die alleen te bekijken zijn met het pakket Adobe Reader. Via een link onderin dit scherm kan de laatste versie van Adobe Reader worden opgehaald.

Het downloaden van een artikel kan als volgt gedaan worden:

 1. Klik met de rechter muisknop op de link van het artikel.
  Kies vervolgens in het snelmenu ‘Doel opslaan als …’, geef het bestand een naam en sla het op.
  Open pas daarna het bestand in de Acrobat Reader.
 2. Het is ook mogelijk het artikel direct te bekijken in de Acrobat Reader en dan op te slaan binnen de Acrobat Reader, maar dan is de kans veel groter dat het proces vastloopt.
  Het direct bekijken kan door met de linker muisknop op de link van het artikel te klikken.

Bij de grotere bestanden (meer dan 1 Mb) kan het downloaden enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de internetverbinding.

Early intervention

 • Spelen met puzzels
  Down+Up 30 (zomer 1995) van de Stichting Downsyndroom –
  3 pagina’s 0,8 MbArtikel waarin – uitgaande van de ideeën van met name Feuerstein – enkele aspecten van het puzzelen worden belicht die ouders doorgaans niet zo bewust hanteren maar die een belangrijke rol spelen in de denkontwikkeling. Vervolgens worden een paar alternatieve manieren aangegeven om met puzzels te spelen, zowel individueel als in (klein) groepsverband.
 • Op weg met Kleine Stapjes + Early Intervention in de praktijk (1) – Spelen met boeken
  Down+Up 87 (herfst 2009) van de Stichting Downsyndroom –
  6 pagina’s 229 KbAllereerst het artikel ‘Op weg met kleine stapjes’, waarin Hedianne Bosch de lezer op gang helpt met het Kleine Stapjes-programma. Hierin wordt verband gelegd tussen het ‘wat’ – de aan te leren vaardigheden – en het ‘hoe’ – de kwaliteit van de interactie tussen opvoeder en kind die Early Intervention effectief maakt.
  Daarna volgt het eerste deel uit een reeks artikelen over Early Intervention, waarbij een thema uit Kleine Stapjes onder de loep genomen wordt dat betrekking heeft op de ontwikkeling van taal en denken. In dit deel is dat het spelen met boeken.
 • Early Intervention in de praktijk (2) – Spelen met kleuren
  Down+Up 88 (winter 2009) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 163 KbDit is het tweede deel van een reeks artikelen over Early Intervention, waarbij een thema uit Kleine Stapjes onder de loep genomen wordt dat betrekking heeft op de ontwikkeling van taal en denken. In dit deel wordt ingegaan op het aanleren van de kleuren.
 • Early Intervention in de praktijk (3) – Spelen met ruimtelijke begrippen
  Down+Up 89 (lente 2010) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 148 KbDit is het derde artikel in een reeks van vier over Early Intervention, waarin een thema uit Kleine Stapjes onder de loep wordt genomen met betrekking tot de ontwikkeling van taal en denken. Deze keer is dat het aanleren van ruimtelijke begrippen, zoals op, onder, achter, in, naast, ver weg en links en rechts.
 • Early Intervention in de praktijk (4) – Spelen met tegenstellingen NIEUW
  Down+Up 90 (zomer 2010) van de Stichting Downsyndroom –
  3 pagina’s 111 KbDit is het vierde en laatste artikel in een reeks van vier over Early Intervention, waarin een thema uit Kleine Stapjes onder de loep wordt genomen met betrekking tot de ontwikkeling van taal en denken. In dit artikel staat het leren van de tegenstellingen centraal, zoals groot en klein, open en dicht, nat en droog. Er worden spelsuggesties gegeven en de relevante oefeningen uit het Kleine Stapjes-programma worden genoemd.top

Leespraat

 • Leespraat en Leespraatbegeleiding
  Dit stuk bevat een algemene inleiding over Leespraat. Tevens beschrijft het wat de opleiding tot Begeleider en Consulent Leespraat inhoudt en welke kwaliteitseisen daaraan worden gesteld.
 • Over de drempel van het lezen
  Down+Up 29 (lente 1995) van de Stichting Downsyndroom –
  3 pagina’s 0,9 MbArtikel waarin praktisch pedagogische tips worden gegeven om de drempel van het leren lezen over te kunnen gaan. Centraal in dit artikel staat hoe ouders – nadat ze zelf overtuigd zijn geraakt van het belang van het vroegtijdig leren lezen – hun kinderen enthousiast kunnen maken voor het bezig zijn met geschreven woorden, letters en zinnen.
 • Dr. Dmitriev zei “Geef hem een middel om te communiceren. Leer hem lezen.”
  Down+Up 33 (lente 1996) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 0,9 MbIn dit artikel bespreekt Hedianne Bosch het boek ‘Teaching Reading to Children with Down Syndrome. A Guide for Parents and Teachers’ van Patricia Logan Oelwein. In dat boek legt Oelwein op een zeer laagdrempelige, veelomvattende en heldere manier haar ervaringen vast van ruim twintig jaar onderwijspraktijk.
 • Lezen om te leren praten (1) – Vroegtijdig leren lezen is belangrijk
  Down+Up 72 (winter 2005) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 222 KbIn dit eerste artikel uit een serie over het thema ‘Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom’ beschrijft Hedianne Bosch in het kort de geschiedenis en de theorie van deze aanpak.
 • Lezen om te leren praten (2) – De eerste stappen
  Down+Up 73 (lente 2006) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 243 KbIn dit tweede artikel over het thema ‘Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom’ beschrijft Hedianne Bosch hoe je met je kind aan de slag kunt gaan met het leren lezen.
 • Lezen om te leren praten (3) – Door het lezen naar een betere uitspraak
  Down+Up 74 (zomer 2006) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 136 KbIn dit derde artikel over het thema ‘Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom’ gaat Hedianne Bosch in op de specifieke manieren waarop het lezen gebruikt kan worden om de ontwikkeling van het praten te bevorderen bij kinderen vanaf circa 3 jaar.
 • Lezen om te leren praten (4) – Lezen en praten op de basisschool
  Down+Up 75 (herfst 2006) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 101 KbIn dit vierde en laatste artikel over het thema ‘Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom’ beschrijft Hedianne Bosch de wijze waarop de methode kan worden ingezet tijdens de periode op de basisschool.
 • De vijf blaadjes van de Leespraatbloem
  In dit artikel, dat eerder in delen is verschenen op de facebookpagina van Leespraat, worden gedetailleerd alle deelaspecten van de vijf ‘bloemblaadjes’ van de Leespraatbloem besproken. De hoofdaspecten (‘bloemblaadjes’) zijn lezen, praten, begrijpen, communiceren en zelf doen. Elk hoofdaspect kent circa vijf deelaspecten. Per deelaspect worden praktische voorbeelden gegeven zodat ouders en begeleiders deze beter kunnen begrijpen en  concreet kunnen toepassen in Leespraatsessies.
 • De vijf fasen van de leesontwikkeling in Leespraat
  Down & Up 97 (voorjaar 2012) van de Stichting DownsyndroomIn dit artikel wordt de weg van visuele discriminatie, analyse en synthese beschreven die in de methode Leespraat gevolgd wordt. In plaats van het spellend lezen, waarvoor auditieve vaardigheden noodzakelijk zijn, leren kinderen nieuwe woorden lezen door het systematisch visueel leren herkennen en lezen van clusters (woorddelen). Aan dit artikel is een aanvullend artikel toegevoegd over de nadelen van het spellend lezen voor (veel) kinderen met Downsyndroom.
 • Leespraat in het ZML
  Down & Up 99 (najaar 2012) van de Stichting Downsyndroom
 • Leren lezen met Leespraat bij tieners en jongvolwassenen
  Down & Up 130 (zomer 2020) van de Stichting Downsyndroom
 • Kindgericht werken met Leespraat
  Down & Up 105 (voorjaar 2014) van de SDStop

Rekenen

 • Reken maar van Yes! (1) – Positieve houding eerste stap naar leren rekenen
  Down+Up 65 (lente 2004) van de Stichting Downsyndroom –
  4 pagina’s 128 KbIn deze eerste aflevering uit een serie artikelen over rekenen beschrijft Hedianne Bosch de ‘valkuilen’ in de huidige praktijk van het onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Ze neemt de houding van de opvoeder onder de loep. Een positieve houding is de eerste stap naar succesvol rekenonderwijs.
 • Reken maar van Yes! (2) – 15 principes van het leren rekenen
  Down+Up 66 (zomer 2004) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 157 KbIn deze tweede aflevering uit de serie artikelen over rekenen komen de vijftien basisprincipes van het rekenonderwijs voor kinderen met Downsyndroom aan de orde.
 • Reken maar van Yes! (3) – Voorbereiden op het rekenen: oefenen met 8 vaardigheden
  Down+Up 67 (herfst 2004) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 190 KbIn deze derde aflevering worden de acht deelgebieden van rekenvoorbereiding in de voorschoolse en kleuterperiode behandeld. Bij ieder deelgebied worden concrete spelvoorbeelden gegeven.
 • Reken maar van Yes! (4) – De rekenlijn
  Down+Up 68 (winter 2004) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 233 KbDit vierde en laatste artikel uit de serie ‘Rekenen voor kinderen met Downsyndroom’ biedt een inleiding op de bij stichting Scope ontwikkelde methode van het rekenen tot de 10.
 • Leren rekenen met De Rekenlijn
  Down&Up 93 (voorjaar 2011) van de Stichting Downsyndroom –
  2 pagina’stop

Opvoeding

 • Starten, doorgaan en stoppen – over het begeleiden van zelfsturing
  Down+Up 35 (herfst 1996) van de Stichting Downsyndroom –
  3 pagina’s 0,8 MbIn dit artikel wordt ingegaan op het probleem van de zelfsturing bij kinderen met Downsyndroom. Onder zelfsturing vallen zaken als zelfstandig een activiteit kiezen, een plan maken, de aandacht bij de taak houden, iets afmaken, en ergens weer mee stoppen als dat nodig is.
  Er wordt aangegeven hoe de kinderen ondersteund kunnen worden in het ontwikkelen van zelfsturing, o.a. door het aanbieden van visuele hulpmiddelen. De voorbeelden die worden beschreven komen uit haar eigen ervaring als ouder van een kind met Downsyndroom.
 • Cultuuroverdracht binnen het gezin – de rol van ouders in het onderrichten van hun eigen kind
  Down+Up 43 (herfst 1998) van de Stichting Downsyndroom –
  5 pagina’s 1,3 MbIn dit artikel wordt ingegaan op het belang van de inbreng van ouders op het gebied van cultuuroverdracht en leren. De auteur houdt een pleidooi voor het opheffen van de scheiding tussen opvoeding (thuis) en onderwijs (school), een scheiding die kunstmatig en contra-productief is. Er wordt een aantal redenen gegeven waarom een goede samenwerking tussen school en thuis een noodzaak is, met name voor kinderen met speciale leerbehoeften.top

Overig

 • Niet passief accepteren, maar actief ontwikkelen
  Down+Up 27 (herfst 1994) van de Stichting Downsyndroom –
  16 pagina’s 1,9 MbEen algemene inleiding en vier artikelen over de theorieën van Vygotsky, Feuerstein en early intervention met implicaties voor de dagelijkse opvoedingspraktijk:
  – Algemene inleiding
  – Vygotsky en Feuerstein – een introductie tot hun theorieën
  – Ontwikkelend onderwijs – een vorm van actieve modificatie;
  – Ontwikkelend onderwijs voor kinderen met een verstandelijke
  belemmering – een Vygotskiaans perspectief
  – Early intervention, mediatie en instrumentele verrijking – een vergelijkingtop

Download hier de laatste versie van Adobe Reader