Leespraat Verdieping

Om je te verder te verdiepen in de methode Leespraat kun je een verdiepingsworkshop volgen of een individueel coachingstraject aanvragen.

De verdiepingsworkshop wordt vanaf oktober 2015 gegeven door Heidi van Ginkel. Deze workshop is alleen toegankelijk voor mensen die de basisworkshop Leespraat al gevolgd hebben en al enige praktische ervaring met Leespraat hebben opgedaan. Tijdens de workshop wordt uitgegaan van een actieve inbreng van de deelnemers. Je kunt ervaringen delen, gerichte vragen stellen, en materialen delen met de groep.

Wil je liever individueel coaching ontvangen, of met een kleine groep (max. 3-4 personen), dan kun je dit kenbaar maken via een mail naar Hedianne Bosch, die de coaching verzorgt in Amstelveen: boschhedianne@gmail.com. Meer informatie over de mogelijkheden vind je hier.

Thema’s die tijdens de verdiepingsworkshops of coachingssessies aan de orde kunnen komen zijn:

1 De acht aspecten van Leespraat
Leespraat biedt een doorgaande lijn naar lezen en praten. Het is belangrijk dat deze lijn niet wordt losgelaten wanneer het kind in aanraking komt met de leesmethode op school. Lezen en praten blijven ook tijdens de schooljaren hand in hand gaan. Aan de hand van de ‘Leespraatbloem’ met acht blaadjes wordt duidelijk gemaakt hoe aan alle aspecten van Leespraat tegelijk gewerkt wordt, zodat er geen kloof ontstaat tussen technisch lezen, begrijpend lezen, praten, auditieve training, en andere belangrijke ontwikkelingsgebieden.

2. De leesontwikkeling in Leespraat: de vijf fasen
Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de kleine stapjes waarin van het globale naar het analytische gewerkt wordt, en van het visuele naar het auditieve. Het verklanken van letters wordt niet gezien als de basis van het lezen, maar als kleine aanvullende strategie. Terwijl de auditieve vaardigheden vanuit de visuele ondersteuning geleidelijk aan ontwikkeld worden, leert het kind ook via visuele strategieën zijn of haar leeswoordenschat uitbreiden. Het herkennen van woorddelen medeklinkercombinaties, lettergrepen en klankgroepen) vormt daarvan een belangrijk onderdeel. De vijf fasen van de leesontwikkeling in de methode Leespraat worden toegelicht.

3. Communicatie en Leespraat
Tevens komt het ontwikkelen van de communicatie/spraak via Leespraat aan bod  Voorbeelden zijn:

  • Hoe verbeter je de uitspraak van korte en lange woorden?
  • Hoe leer je het kind in zinnen praten?
  • Hoe stimuleer je de innerlijke spraak en zelfsturing?
  • Hoe help je het kind meedoen aan een gesprek of te reageren op vragen?
  • Hoe kan een kind leren een langer verhaal te vertellen, liedjes verstaanbaar te zingen, en aan diverse sociale activiteiten/ spelletjes mee te doen?

De kosten voor de verdiepingsworkshop zijn 92,50 p.p.
N.B. Voor deelname in België geldt een opslag van 10 euro p.p. ivm reis- en verblijfkosten docent.

De verdiepingsworkshops worden verzorgd door Heidi van Ginkel (opgeven via deze link) .
Heidi van Ginkel kan, indien de link niet werkt, bereikt worden op: vanginkelheidi@gmail.com

Je kunt de workshop volgen op:

Zaterdag  21 april 2018,  Amersfoort   10.30 – 16.00 uur

Woensdag 30 mei 2018,  Roosendaal   11.00 – 16.30 uur  VOL

Woensdag 26 september 2018,  regio Hengelo (Ov.)   13.00 – 18.30 uur

Woensdag 31 oktober 2018,  Barendrecht   13.00 – 18.15 uur

top