Rekenvoorbereiding

Workshop Rekenvoorbereiding

In deze workshop komen de tien gebieden van het voorbereidend rekenen aan de orde. Er wordt een groot aantal praktische oefeningen gedemonstreerd en er worden diverse materialen getoond die geschikt zijn in deze fase. Ook zijn er materialen te koop voor gebruik thuis en op school. De tien gebieden zijn:

1   Globale aantallen herkennen
2   Cijfers herkennen
3   Tellen en terugtellen
4   Volgorde van de getallen
5   Aftellen van hoeveelheden
6   Vergelijken van hoeveelheden, evenveel-meer-minder
7   Splitsen van kleine aantallen met concrete voorwerpen
8   Ruimtelijke begrippen en rangtelwoorden
9   Cijfers schrijven
10 Seriëren: op volgorde van grootte zetten

De workshop is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar of oudere kinderen die met rekenvoorbereiding bezig zijn. Ook leerkrachten en begeleiders van kinderen met Downsyndroom zijn welkom.

(NB De opvolger van deze workshop is de workshop De Rekenlijn tot 10. Als de voorbereidende vaardigheden beheerst worden kan verder gegaan worden met de sommen tot 10. Op deze site zijn meerdere artikelen over het rekenen te lezen, op basis waarvan de juiste keuze gemaakt kan worden mbt de geschikte workshop voor de leerling.)

Docente is Heidi van Ginkel. Mail haar voor opgave en als je vragen hebt: Heidi van Ginkel.

Heidi van Ginkel kan, indien de link niet werkt, bereikt worden op: vanginkelheidi@gmail.com .

Kosten : € 95,00  voor deelname en € 25,00 voor de map Rekenvoorbereiding.

Voor online workshops geldt een andere prijs voor de map Rekenvoorbereiding, namelijk € 34,– inclusief verzenden binnen Nederland (voor België geldt een toeslag).

N.B. Voor deelname aan fysieke workshops in België geldt een opslag van 10 euro p.p. ivm reis- en verblijfkosten docent.

Deze eendaagse workshop kan worden gevolgd op: 

Vrijdag 27 september & vrijdag 4 oktober 2024,   09.30 – 12.00 uur
Online in twee delen

Woensdag 8 & 15 januari 2025,   13.30 – 16.00 uur
Online in twee delen

De map Rekenvoorbereiding kan ook los besteld worden.
Klik op de volgende link voor informatie over het bestellen van de map.