Bestellen

Bestellen kan door een e-mail te sturen naar:  boschhedianne@gmail.com

Vermeld daarin wat u wilt bestellen (bestelcodes), maar ook uw naam en het verzendadres. U ontvangt dan de betalingsgegevens. Wanneer u meer dan 1 methode bestelt worden de totale verzendkosten minder. Geef dit aan door de combinatie van bestelcodes, bijvoorbeeld: Leespraat en Rekenvoorbereiding = AB.● Leespraat

In de map van de methode Leespraat worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Achtergronden van de methode en theorie: Waarom helpt lezen bij het praten?
 • Hoe te beginnen met het leesprogramma: eerste woorden en zinnen
 • Het toepassen van het lezen tijdens dagelijkse routines en spelletjes
 • Het aanleren van letters/klanken en de toepassing hiervan op het lezen, het praten en de auditieve waarneming
 • Het bevorderen van de uitspraak van klanken, woorden en zinnen
 • Het werken aan zinsbouw, zinslengte en tekstbegrip
 • Het herkennen van woorddelen: medeklinkercombinaties, lettergrepen en klankgroepen
 • Toepassingen thuis en op school
 • Letters schrijven

De handleiding beschrijft nauwkeurig alle aspecten van de methode.
Bij Leespraat gaat de ontwikkeling van het lezen en praten gelijk op.  Achter de handleiding zitten diverse checklisten, waarop de diverse deelvaardigheden kunnen worden afgetekend (onder andere voor de eerste globaalwoorden en de letterkennis).

Prijs: 39,00 euro (inclusief verzendkosten Nederland) , bestelcode A


● Rekenvoorbereiding

In de map Rekenvoorbereiding worden 10 gebieden behandeld die het kind voorbereiden op het rekenen, te weten:

 1. Globale aantallen herkennen (1-5)
 2. Cijfers herkennen (0-20)
 3. Tellen en terugtellen (0-20)
 4. Volgorde van de getallen (0-20)
 5. Aftellen van hoeveelheden (1-20)
 6. Vergelijken van hoeveelheden, evenveel-meer-minder (1-10)
 7. Splitsen van kleine aantallen met concrete voorwerpen (1-5)
 8. Ruimtelijke begrippen en rangtelwoorden
 9. Cijfers schrijven (0-20)
 10. Seriëren: op volgorde van grootte zetten

De map bevat een handleiding met praktische tips en voorbeelden, een lijst met subdoelen en toelichting hoe er getoetst kan worden op ieder van de 10 gebieden, en een checklist met alle stappen nog eens kort achter elkaar gezet. De rekenvaardigheden beschreven in deze map bereiden het kind voor op De Rekenlijn tot 10 (plussommen, splitsen/minsommen).

Prijs: 39,00 euro (inclusief verzendkosten Nederland) , bestelcode B


● De Rekenlijn tot 10

De Rekenlijn tot 10 bevat vier leerlijnen die naast elkaar worden aangeboden:

 1. Plussommen tot 10 en tussen 10 en 20
 2. Splitssommen tot 10 en minsommen
 3. Tellen en getallen tot 100
 4. Cijfers schrijven

De handleidingen samen beslaan 182 pagina’s. Er zijn circa 150 werkbladen met sommen en meer dan 50 kopieerbladen met onder andere sommenoverzichten, sommendomino’s, getallenlijnen en strategiekaarten. Achterin de delen van de plussommen en de splitssommen zit een vorderingenoverzicht met daarachter de toetsen, 52 in totaal. De methode bestaat uit twee banden, die als 1 pakket besteld worden.

 • In Band 1 vindt u de Theoretische Handleiding en alle materialen met betrekking tot de plussommen: een gedetailleerde praktische handleiding, diverse kopieerbladen, werkbladen, en toetsen.
 • In Band 2 zitten alle materialen met betrekking tot de splitssommen, de oefeningen met tellen en getallen tot 100, en het cijfers schrijven.

Er zijn twee zichtversies te downloaden. Deze pdf-bestanden geven een globale kijk op de verschillende onderdelen van de methode.
zichtversie Band 1
zichtversie Band 2

Lees meer over De Rekenlijn

N.B. Het volgen van een workshop wordt sterk aangeraden, omdat de didactiek en achterliggende theorie minstens zo belangrijk zijn als de werkbladen. De workshop over De Rekenlijn tot 10 wordt iedere maand in Amstelveen gegeven. Men kan zich hiervoor inschrijven via de pagina workshops en vervolgens te kiezen voor de ‘basisworkshops’.

Prijs: 79,00 euro (inclusief verzendkosten Nederland) , bestelcode C


• DE REKENLIJN TOT 100 – MODULE 1A
‘PLUSSOMMEN TOT 100 BINNEN HET TIENTAL’

In deze module komen de plussommen aan de orde vanaf, binnen en tot aan het volgende tiental: 20 + 5; 25 + 2; 25 + 5. Tevens de sommen met een tiental in de tweede term:
20 + 15; 25 + 32; 25 + 65. In het eerste hoofdstuk komt het optellen met hele tientallen (60 + 20) aan de orde, evenals het optellen van tientallen bij een tiental+eenheid (64 + 30).
Deze module kan ingezet worden als het kind De Rekenlijn tot 10 doorlopen heeft: Om met de module aan de slag te kunnen, moet het kind alle plussommen en splitssommen/ minsommen tot 10 geautomatiseerd hebben.  Module 1A bestaat uit 1 grote band met handleiding, kopieerbladen, werkbladen en toetsen.

Prijs:  59,00 euro (inclusief verzendkosten Nederland), bestelcode D


● Plussommen met sprong over het tiental  (module 1B)

Dit is een vervolg op de Rekenlijn tot 100 1A.

In de module ‘Plussommen met sprong over het tiental’ worden sommen behandeld van de typen 9+5 , 29+5 en 29+15.
Naast een uitgebreide handleiding zijn er circa 200 werkbladen, 21 toetsen en diverse kopieerbladen. Het geheel is verdeeld over twee mappen.

Prijs: 66,50 euro (inclusief verzendkosten Nederland) , bestelcode E


Bestellen kan door een e-mail te sturen naar:  boschhedianne@gmail.com

Vermeld daarin wat u wilt bestellen (bestelcodes), maar ook uw naam en het verzendadres. U ontvangt dan de betalingsgegevens. Wanneer u meer dan 1 methode bestelt worden de totale verzendkosten minder. Geef dit aan door de combinatie van bestelcodes, bijvoorbeeld: Leespraat en Rekenvoorbereiding = AB. NB Verzenden naar het buitenland is duurder.

top