Leespraat Onderwijscursus

3-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS voor begeleiders in zorg en onderwijs

Als je de basisworkshop Leespraat hebt gevolgd, en eventueel ook al de verdiepingsworkshop, blijf je soms met vragen zitten over hoe je alle kennis die je hebt opgedaan nu concreet kan vertalen in je individuele begeleiding van een leerling, of in een klas, of in een andere setting. Soms ben je enthousiast gestart, maar loop je op een bepaald moment toch tegen hobbels aan, je hebt het gevoel niet echt verder te komen, of het kind begint weerstand te vertonen.

In dat geval kan het inspirerend en ondersteunend zijn om een wat meer individuele vorm van coaching te krijgen. Je kunt dan alle vragen stellen en probleempjes voorleggen waar je tegenaan loopt.

In deze driedaagse cursus gaan we tijdens twee groepsbijeenkomsten dieper in op alle thema’s die voor de deelnemers belangrijk zijn en bekijken we elkaars video-opnamen, die meestal veel gespreksstof en leermomenten opleveren voor iedereen.

Daarnaast is er een derde contactmoment in de vorm van een individuele coachingsessie. Deze wordt gepland tussen de twee groepsbijeenkomsten in. Voor deze individuele sessie maak je verslagen van een paar lesjes, die je vooraf per mail instuurt.

Door de combinatie van coaching in een kleine groep en individuele coaching, hoop ik een cursus ‘op maat’ te maken voor de mensen die zich inschrijven.

De cursus bestaat dus uit twee groepsbijeenkomsten en één individuele coachingsessie van circa 2 uur. De twee groepsbijeenkomsten vinden plaats in Leusden op woensdag 10 oktober 2018 en woensdag 23 januari 2019 van 10.00 – 14.30 uur. De individuele sessie vindt plaats in november-december 2018 op een door-de-weekse dag of op zaterdag, op afspraak. Voor deze cursus ontvang je een paar opdrachten om uit te werken en te mailen of mee te nemen naar de bijeenkomsten. Tevens maak je lesbeschrijvingen van 1 of 2 leerlingen.

De kosten voor deze drie-daagse cursus zijn € 300,-. Dit is inclusief koffie en thee, voorbereiding en schriftelijke feedback op verslagen en opdrachten. Lunch graag zelf meenemen. Maximum aantal deelnemers is 5, bij meer interesse wordt een extra cursus gepland.

Je kunt je opgeven bij de docent, Hedianne Bosch, via boschhedianne@gmail.com