Leespraat Groepscoaching rond 1 kind

Coaching voor ouders en begeleiders rond één kind

Als je de basisworkshop Leespraat hebt gevolgd, en eventueel ook al de verdiepingsworkshop, blijf je soms met vragen zitten over hoe je alle kennis die je hebt opgedaan nu concreet kan vertalen in je individuele begeleiding van je kind of leerling, op school, thuis of in een andere setting. Soms ben je enthousiast gestart, maar loop je op een bepaald moment toch tegen hobbels aan, je hebt het gevoel niet echt verder te komen, of het kind begint weerstand te vertonen.

In dat geval kan het inspirerend en ondersteunend zijn om een wat meer op het kind gerichte vorm van coaching te krijgen. Je kunt dan alle vragen stellen en punten voorleggen waar je tegenaan loopt met betrekking tot de begeleiding van dit kind.

In deze coaching voor een kleine groep van ouders en begeleiders rond één kind gaan we dieper in op alle thema’s die voor de deelnemers belangrijk zijn en bekijken we elkaars video-opnamen, die veel gespreksstof en leermomenten opleveren voor iedereen.

Het mooie van deze vorm van coaching is dat je de tijd neemt om naar ieders werkwijze te kijken, en samen een plan voor het kind kunt maken voor de komende periode. Hoe meer inzicht je hebt in de manier van werken van andere begeleiders, en hoe beter je op elkaar kunt afstemmen en aansluiten, hoe positiever het kind op de Leespraat-begeleiding gaat reageren. Het kind begrijpt beter wat er van hem/ haar verwacht wordt en krijgt meer vertrouwen in eigen kunnen, waardoor de motivatie bevorderd wordt.

De coaching vindt plaats op één dagdeel, dat kan in overleg door de week of op zaterdag gepland worden. De coaching in kleine groep vindt plaats in Leusden. Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen aan een groep rond één kind.

Heb je interesse in deze vorm van coaching, en wil je meer informatie over de inhoud of de kosten, stuur dan een mail naar boschhedianne@gmail.com .